Quy chế làm việc của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam

Ngày 30/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch đã ký Quyết định số 71/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế làm việc của Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →