Quy chế Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh

Ngày 30/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ký Quyết định số 73/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →