Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá nhân Ngày phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/10/2023, ông Dương Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Ngày phụ nữ Việt Nam. Ban Truyền thông Sự kiện Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa, xin đăng tải thư chúc mừng.


Dương Tiến

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →