Hội nghị giao ban trực tiếp và trực tuyến Họ Dương Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ

Sáng ngày 06/10/2023 tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội), Ban Xây dựng Dòng tộc Hội đồng Họ Dương …

Hội nghị giao ban trực tiếp và trực tuyến Họ Dương Khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ Read More