Công văn Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá về việc mừng thọ năm 2024

Ngày 4/6/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Văn Thắng – Chủ tịch – đã ký công văn số 01/CV-HĐHD Thanh Hoá về …

Công văn Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá về việc mừng thọ năm 2024 Read More