Quy chế làm việc của ban Truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Ngày 30/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch – đã ký Quyết định số 72/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Truyền thông Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →