Giới thiệu Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Ngày 11/6/2023 tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá …

Giới thiệu Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá Read More