Kế hoạch công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2022

Ngày 11/5/2022, Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Ban Thanh niên, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam đã ban hành kế hoạch hoạt động công tác thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2022.

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →