Kế hoạch tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân và Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2023

Ngày 17/4/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch đã ký Kế hoạch số 148/KH-HĐHDVN tổ chức Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân và Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2023.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →