Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam

Ngày 12/4/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch đã ký Quyết định số 147/QĐ-HĐHDVN về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →