Quy chế Quỹ Tài chính của Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Ngày 31/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch – đã ký Quyết định số 75/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế Quỹ Tài chính của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →