Thư cảm ơn Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Văn Thắng – Uỷ viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, gửi Thư cảm ơn các đơn vị đã đóng góp sự thành công Ngày hội DNDN và TNHD Việt Nam, khu vực ĐB&DHBB năm 2023

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →