Danh sách Ban Chấp hành HĐHD thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027

Cổng thông tin điện tử Họ Dương tỉnh Thanh Hóa, trân trọng giới thiệu Danh sách Ban Chấp hành Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

DANH SÁCH

Trúng cử Ban Chấp hành HĐHD thị xã Nghi Sơn Khoá II. Nhiệm kỳ 2022-2027

1: Ông Dương Công Phòng – Chủ tịch

2: Ông Dương Công Thu – Phó chủ tịch thường trực

3: Ông Dương Quyền Thế – Phó chủ tịch

4: Ông Dương Văn Tác – Phó chủ tịch

5: Ông Dương Văn Tùng – Phó chủ tịch

6: Ông Dương Công Thiết – Phó chủ tịch

7: Ông Dương Văn Định – Phó chủ tịch

8: Ông Dương Văn Thanh – Ủy viên

9: Dương Văn Tâm – Ủy viên

10: Dương Công Tráng – Ủy viên

11: Dương Văn Lọc – Ủy viên

12: Dương Công Anh – Ủy viên

13: Dương Ngọc Trung – Ủy viên

14: Dương Mạnh Hùng – Ủy viên

15: Dương Văn Tuân – Ủy viên

Dang sách 15 thành viên trúng cử Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, đã được Đại hội đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cùng toàn thể các chi họ bầu vào HĐHD cơ sở vào ngày 14 tháng 8 năm 2022. Được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá công nhận theo quyết định số 02/QĐ-HĐHDTH.

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →