Quy chế thi đua khen thưởng

Ngày 25/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch – đã ký quyết định số 67/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế Thi đua – khen thương Họ Dương Việt Nam

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →