Lễ diễu hành Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương năm 2023

6h45 ngày 12/2/2023, Lễ diễu hành Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam chính thức bắt đầu.

1. Đội rước Quốc kỳ 

2. Đội rước ảnh Bác Hồ

3. Đội rước cờ Họ Dương

4. Đội rước hồng kỳ

5. Đoàn vinh danh, khen thưởng 

Năm 2022, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã vinh danh 6 Phó Giáo sư, 4 nhà giáo ưu tú, 1 thầy thuốc ưu tú, 1 nghệ nhân ưu tú, 39 Tiến sĩ; 58 sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc, 294 sinh viên tốt nghiệp đại học giỏi; 270 sinh viên học lực xuất sắc, 569 sinh viên học lực giỏi; Vinh danh nhiều thành viên Họ Dương Việt Nam đạt được giải văn hóa, thể dục thể thao trong nước và Quốc tế.

6. Đoàn bà con Họ Dương ở nước ngoài 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Thế Phương – Phó chủ tịch Thường trực Ban liên lạc Họ Dương tại Cộng hòa Séc. Đoàn diễu hành đại diên cho kiều bào Họ Dương đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa liên bang Đức, Nhật Bản, Liên Bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và nhiều nước khác trên thế giới. Cộng đồng Họ Dương ở nước ngoài luôn hướng về dòng tộc, quê hương, đất nước.

7. Đoàn Tuyên Quang 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là: Ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Tuyên Quang. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Tuyên Quang luôn tích cực kết nối xây dựng Dòng tộc. Họ Dương tỉnh Tuyên Quang quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Họ Dương toàn quốc lần thứ 8 và đại hội đại biểu Họ Dương tỉnh.

8. Đoàn Ninh Thuận 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là: Ông Dương Đăng Hiệp – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Ninh Thuận

Năm qua, bà con Họ Dương tỉnh Ninh Thuận đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 64 cụ cao niên, khen thưởng 11 em Trúng tuyển đại học; 3 sinh viên giỏi, hỗ trợ 17 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh, thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tích cực kết nối thành lập 4 Hội đồng cấp huyện.

9. Đoàn Lạng Sơn         

Dẫn đầu đoàn là: Ông Dương Công Mừng, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn là một trong những Hội đồng được thành lập sớm. Lạng Sơn cũng là tỉnh có đông người Họ Dương nhất trong cả nước, có trên 100 nghìn người Họ Dương. Đặc biệt, huyện Bắc Sơn có 100% dân số là người Họ Dương và có tới gần 50 nghìn người Họ Dương (chưa kể con dâu). 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Lạng Sơn đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 792 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 2 cá nhân khen thành tích cao, 61 em Trúng tuyển đại học, 12 sinh viên giỏi, hỗ trợ 738 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

Năm nào, Hội đồng Họ Dương tỉnh Lạng Sơn cũng tổ chức mừng thọ, vinh danh, khen thưởng với hình thức trang trọng; Câu lạc bộ thanh niên đang hoạt động có hiệu quả.

10. Đoàn Hậu Giang 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Thới Son – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam -Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hậu Giang.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Hậu Giang đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 104 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 1 nhà giáo ưu tú, Hỗ trợ 17 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh. tích cực tuyên truyền, kết nối để từng bước thành lập Hội đồng Họ Dương cấp huyện, cơ sở.

11. Đoàn Bình Phước 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Hùng Việt – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Phước.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Phước được thành lập từ 2016, hiện đã kết nối được hơn 10 nghìn người. Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Bình Phước đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 79 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 18 em trúng tuyển đại học. Hỗ trợ 8 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

12. Đoàn Trà Vinh 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Út – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Trà Vinh.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Trà Vinh đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 237 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 7 em Trúng tuyển đại học, 15 em sinh viên giỏi, 2 cá nhân khen thành tích cao. Hỗ trợ cho 2 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

13. Đoàn Phú Thọ 

Dân đầu đoàn là ông Dương Đức Phong – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Thọ.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Thọ đã tích cực trong phong trào xây dựng dòng tộc. Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Thọ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động rất phong phú, đặc biệt việc đào tạo nghề cho các cháu Thanh niên.

Năm 2022, Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Thọ đã thành lập được toàn bộ Hội đồng Họ Dương cấp huyện trên toàn địa bàn, bà con Họ Dương tỉnh Phú Thọ đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 601 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 42 em Trúng tuyển đại học, 13 em sinh viên giỏi/Xuất sắc, 3 cá nhân khen thành tích cao. Hỗ trợ cho 256 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

14. Đoàn thành phố Cần Thơ 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Tấn Hải – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Cần Thơ.

Năm vừa qua, Hội đồng Họ Dương thành phố Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các cấp, đặc biệt Đại hội đại biểu Họ Dương thành phố Cần Thơ là một trong những đại hội Họ Dương cấp tỉnh sớm nhất cả nước. 

Bà con Họ Dương thành phố Cần Thơ đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 209 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 152 em Trúng tuyển đại học, 162 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 2 cá nhân, hỗ trợ 52 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh. 

Câu lạc bộ Thanh niên hoạt động khá hiệu quả, góp phần vào công tác xây dựng, kết nối dòng tộc ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

15. Đoàn Lai Châu

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Công Chính – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lai Châu.

Mặc dù còn có muôn vàn khó khăn, nhưng sau ngày thành lập, Hội đồng đã bắt tay ngay vào xây dựng dòng tộc theo 6 nhiệm vụ do Hội đồng Họ Dương Việt Nam đề ra, là một trong những tỉnh đi đầu người Họ Dương tham gia trồng cây Macca, hứa hẹn sẽ xóa đói nghèo, từng bước vươn lên kinh tế khá giả. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Lai Châu đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 8 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 1 em sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và có nhiều hoạt động thiết thực xây dựng dòng tộc, tổ chức thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

16. Đoàn Đồng Tháp 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Ngọc Thành – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Tháp.

Ban liên lạc Họ Dương tỉnh Đồng Tháp có rất nhiều cố gắng trong kết nối Dòng tộc, luôn lấy tôn chỉ, mục đích của Hội đồng Họ Dương Việt Nam làm cơ sở vận động, tuyên truyền bà con và đã ra mắt được Hội đồng Họ Dương chính thức.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Đồng Tháp đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 33 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 1 sinh viên giỏi, hỗ trợ 15 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

17. Đoàn Quảng Nam 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Phú Trung – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Nam.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Quảng Nam đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 1257 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 67 em Trúng tuyển đại học, 53 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 5 cá nhân. Hỗ trợ cho 108 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

18. Đoàn Vĩnh Long

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Văn Cảnh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Vĩnh Long đã có rất nhiều cố gắng trong kết nối Dòng tộc, luôn lấy tôn chỉ, mục đích của Hội đồng Họ Dương Việt Nam làm cơ sở vận động, tuyên truyền tới bà con. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Vĩnh Long đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 270 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 11 em đỗ đại học và sinh viên giỏi, khen thành tích cao 1 cá nhân. Hỗ trợ cho 12 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

19. Đoàn Hà Nam

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Hồng Ngàn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hà Nam.

Năm vừa qua, Hội đồng Họ Dương tỉnh Hà Nam đã thành lập thêm 2 Hội đồng cấp huyện, được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 613 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 75 em Trúng tuyển đại học, 13 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 3 cá nhân, hỗ trợ cho 5 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

20. Đoàn Sóc Trăng

 Dẫn dầu đoàn là ông Dương Thanh Khở -Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Sóc Trăng.

Ban liên lạc Họ Dương tỉnh Sóc Trăng có rất nhiều cố gắng trong kết nối dòng tộc, luôn lấy tôn chỉ, mục đích của Hội đồng Họ Dương Việt Nam làm cơ sở vận động, tuyên truyền bà con và đã ra mắt được Hội đồng Họ Dương chính thức. 

Bà con Họ Dương tỉnh Sóc Trăng đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 12 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 5 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 1 cá nhân, hỗ trợ 7 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

21. Đoàn Vĩnh Phúc 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Hào – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Vĩnh Phúc đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 1094 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng 107 em Trúng tuyển đại học, 27 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 7 cá nhân, hỗ trợ cho 88 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

22. Đoàn Bạc Liêu 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Thành Trung – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Bạc Liêu đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 20 cụ cao tuổi.

23. Đoàn Quảng Trị 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Văn Châu – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị là mảnh đất anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong đó có đóng góp công sức, xương máu của con em Họ Dương chúng ta.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Quảng Trị đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 344 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 37 em trúng tuyển đại học, 13 em sinh viên giỏi, và 1 tiến sĩ. Hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 1 em.

24. Đoàn Bình Dương 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Đức Thuật -p Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Dương.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Bình Dương đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 25 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 10 em học sinh Trúng tuyển đại học. Hỗ trợ cho 1 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

25. Đoàn Quảng Ninh

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Tài – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ninh có khoảng 5.000 nhân khẩu và 5 chi họ. Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Quảng Ninh đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 342 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 13 em Trúng tuyển đại học, 4 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 2 cá nhân, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 35 em.

26. Đoàn Bến Tre 

Dẫn đầu đoàn là Ông Dương Minh Hoàn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bến Tre.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Bến Tre đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 357 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng 49 em Trúng tuyển đại học, 10 em sinh viên giỏi, khen thưởng 1 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 133 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh. 

27. Đoàn Đắk Lắk

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Hùng Vinh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Lắk.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Lắk luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Đắk Lắk đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 154 cụ cao niên và vinh danh khen thưởng 17 em trúng tuyển đại học, 5 em sinh viên giỏi.

Các câu lạc bộ Thanh niên, Doanh nghiệp Doanh nhân đã đi vào hoạt động có hiệu quả, thiết thực, đã thành lập Công ty Dương Gia Đắk Lắk, tổ chức trồng cây Macca, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

28. Đoàn Đắk Nông

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Phú Hùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đắk Nông.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Đắk Nông đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 27 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 4 em Trúng tuyển đại học, 4 sinh viên giỏi và khen thành tích cao cho 2 cá nhân. Hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 72 em.

29. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Dẫn đầu đoàn là bà Dương Thị Ngọc Thủy – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng Họ Dương Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào tháng 7/2016. Ngay sau khi thành lập, Hội đồng đã nhanh chóng kiện toàn nhân sự, hoàn thành 6 nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc xây dựng Dòng tộc của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh được coi là câu lạc bộ mạnh nhất trong số các câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương cả nước, đi đầu trong hoạt động tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa, kết nối dòng tộc.

Năm 2022, bà con Họ Dương thành phố Hồ Chí Minh đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 212 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 29 em Trúng tuyển đại học, 48 em sinh viên giỏi, xuất sắc, khen thành tích cao 1 cá nhân, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 14 em (trong đó có 3 em là tài năng trẻ Họ Dương về lĩnh vực âm nhạc).

30. Đoàn Tiền Giang 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Văn Vẽ – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Tiền Giang.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Tiền Giang đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 433 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 44 em Trúng tuyển đại học, 8 em sinh viên giỏi và hỗ trợ 11 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

31. Đoàn thành phố Hải Phòng 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Đức Tùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Hải Phòng.

Họ Dương Hải Phòng là hậu duệ của cụ tổ Dương Đình Nghệ, Dương Tam Kha. Con cháu các cụ từ thế kỷ thứ 9 đã theo Ngô Quyền ra Bạch Đằng Giang đánh quân Nam Hán, theo cụ Dương Tam Kha cắm cọc nhọn sông bạch Đằng chém tướng Hoằng Thao và ở lại sinh cơ lập nghiệp.

Năm 2022, bà con Họ Dương thành phố Hải Phòng đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 436 cụ cao niên; vinh danh khen thưởng cho 52 em Trúng tuyển đại học, 16 em sinh viên giỏi, xuất sắc, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 11 em.

32. Đoàn An Giang 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Đoàn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang.

Ngay sau ngày thành lập, Hội đồng Họ Dương tỉnh An Giang đã tập trung kết nối 5 phủ tộc họ Dương lớn nhất của An Giang để làm nòng cốt cho sự kết nối phát triển dòng tộc.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh An Giang đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 376 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 35 em Trúng tuyển đại học, 45 em sinh viên giỏi, xuất sắc, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh 2 em sinh viên đại học năm thứ nhất có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

33. Đoàn Lâm Đồng 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Dũng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lâm Đồng.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Lâm Đồng đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 75 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng 10 em Trúng tuyển đại học, 2 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 1 cá nhân, hỗ trợ cho 4 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

34. Đoàn Long An 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Đình Chung – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Long An

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Long An đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 121 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 5 em trúng tuyển Đại học, 1 em sinh viên giỏi và khen thành tích cao đối với 1 cá nhân. Hỗ trợ cho 40 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

35. Đoàn Đồng Nai 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Đức Thúy – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Đồng Nai luôn lấy tôn chỉ, mục đích và 6 nhiệm vụ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam làm phương hướng xây dựng Dòng tộc. 

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Đồng Nai đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 82 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 18 em Trúng tuyển đại học, 10 sinh viên giỏi, xuất sắc, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh 5 em.

36. Đoàn tỉnh Cà Mau

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Việt Thắng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Cà Mau.

Cà Mau thành lập Hội đồng Họ Dương sớm, từ đó đến nay, Hội đồng rất tích cực trong phong trào xây dựng dòng tộc ở khu vực Tây nam bộ.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Cà Mau đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 215 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 26 em Trúng tuyển đại học, 2 em sinh viên giỏi, khen thành tích cao 4 cá nhân, hỗ trợ cho 29 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

37. Đoàn Ninh Bình 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Thanh Phong – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Ninh Bình.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 8.000 thành viên Họ Dương tham gia sinh hoạt. 

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Ninh Bình đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 407 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 33 em Trúng tuyển đại học, 18 em sinh viên giỏi, khen thưởng 3 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 28 em học sinh/sinh viên từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

38. Đoàn Tây Ninh 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là bà Dương Thị Thu Hiền – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Tây Ninh.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Tây Ninh đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 79 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 24 em Trúng tuyển đại học và 4 em sinh viên giỏi. Hỗ trợ cho 42 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

Với tinh thần hiếu học và vượt khó, đã có nhiều thế hệ Họ Dương Tây Ninh đạt trình độ Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, trong đó có Tiến sĩ kinh tế Dương Bích Hậu.

39. Đoàn Thừa Thiên Huế 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Tuấn Anh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 531 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 59 em Trúng tuyển đại học, 60 em sinh viên giỏi, xuất sắc, khen thành tích cao 5 cá nhân, hỗ trợ cho 1 em sinh viên năm thứ nhất từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

40. Đoàn Phú Yên 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ôngng Dương Tấn Thịnh, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Phú Yên.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Phú Yên đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 284 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng 48 em Trúng tuyển đại học, 18 em sinh viên giỏi, khen thưởng 2 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 15 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

41. Đoàn Khánh Hòa

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Văn Xuân – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa có huyện đảo Trường Sa, đang ngày đêm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; có nhà thờ Họ Dương ở xã Vình Hiệp – Cam Ranh xây dựng cách đây trên 130 năm.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Khánh Hòa đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 98 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 9 em Trúng tuyển đại học, 4 sinh viên giỏi/xuất sắc và khen thành tích cao 1 cá nhân. Hỗ trợ cho 7 em học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

42. Đoàn Sơn La

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Đạt, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La. 

Sơn La là tỉnh miền núi phía bắc, địa hình phức tạp, kinh tế khó khăn. Trong những năm qua, Hội đồng Họ Dương tỉnh Sơn La luôn vượt khó để kết nối dòng tộc và cùng nhau thực hiện tốt 6 nhiệm vụ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Sơn La đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 32 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 8 em Trúng tuyển đại học, 2 em sinh viên giỏi.

43. Đoàn Nam Định

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Đình Tiến, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Nam Định.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Nam Định có cây Dã Hương trên 600 năm tuổi và được Hội đồng Họ Dương Việt Nam chọn làm cây tổ. Đến nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Nam Định đã thành lập được 8 Hội đồng cấp huyện. 

Hội đồng Họ Dương tỉnh Nam Định tự hào có Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha, Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Đào Sư tích (gốc Họ Dương) tại thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Nam Định đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 808 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 117 em Trúng tuyển đại học, 15 em sinh viên giỏi, xuất sắc, khen thành tích cao cho 5 cá nhân, và hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 26 học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn.

44. Đoàn Hà Giang  

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Minh Hòa -Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hà Giang.

Hà Giang là tỉnh miền núi phí Bắc, giao thông đi lại khó khăn, nhưng bà con họ Dương luôn liên kết thành khối thống nhất. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Hà Giang đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 49 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng 4 em Trúng tuyển đại học và sinh viên giỏi. Hỗ trợ cho 49 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

45. Đoàn thành phố Đà Nẵng 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Hoài Nam – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng.

Họ Dương thành phố Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động tích cực cùng với Hội đồng Họ Dương các tỉnh thuộc khu vực kết nối, xây dựng dòng tộc trong nhiều năm qua.

Năm qua, bà con Họ Dương thành phố Đà Nẵng đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 160 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 17 em Trúng tuyển đại học, 34 em sinh viên giỏi/xuất sắc, khen thành tích cao 5 cá nhân, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 21 em.

Hội đồng Họ Dương thành phố Đà Nẵng có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng Dòng tộc và hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ chiến lược của Họ Dương. 

46. Đoàn Bắc Kạn

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Chú, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn là tỉnh miền núi Đông bắc bộ còn nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Kạn rất tích cực kết nối và tham gia vào mọi phong trào xây dựng dòng tộc. Tổng số người họ Dương sinh sống ở Bắc Kạn khoảng 9300 người. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Bắc Kạn đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 209 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 15 em Trúng tuyển đại học, 2 sinh viên giỏi, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 20 em học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn.

47. Đoàn Hà Tĩnh 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Thiện Cường – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hà Tĩnh.

Các bậc lão thành Họ Dương, lấy ý tưởng từ Ban liên lạc Họ Dương tỉnh Hà Tĩnh để thành lập Ban liên lạc họ Dương toàn quốc năm 1992, tại 48 Nguyễn Thái Học – Hà Nội. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Hà Tĩnh đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 1296 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng 104 em Trúng tuyển đại học, 38 em sinh viên giỏi, xuất sắc, khen thành tích cao 10 cá nhân, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 100 em học sinh phổ thông có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

48. Đoàn Kiên Giang 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Hữu Thời – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang là một tỉnh cực Tây Nam của tổ quốc, có tới gần 50.000 người Họ Dương (chưa kể con dâu) sinh sống.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Kiên Giang đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 139 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 10 em trúng tuyển đại học, 2 sinh viên giỏi, khen thành tích cao 3 cá nhân, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh 205 em học sinh phổ thông và 2 sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vươn lên trong học tập.

Trong nhiệm kỳ vừa qua Hội đồng Họ Dương tỉnh Kiên Giang tích cực trong công tác xây dựng dòng tộc, khuyến học khuyến tài, tương thân tương ái.

49. Đoàn Bắc Giang

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Ngọc Tân – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang hiện có 54.770 hộ người Họ Dương sinh sống ở 153 xã, phường. Hội đồng Bắc Giang đã thành lập 100% Hội đồng cấp huyện.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Bắc Giang đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 2359 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 233 em Trúng tuyển đại học, 49 em sinh viên giỏi, 203 học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh, khen thưởng 20 cá nhân đạt thành tích cao. Hỗ trợ cho 157 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

50. Đoàn Kon Tum 

Dẫn đầu đoàn diễu hành ông Dương Tá Khanh, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Kon Tum.

Từ ngày thành lập đến nay, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng Họ Dương tỉnh Kon Tum luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Kon Tum đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 20 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 12 em Trúng tuyển đại học, 3 em sinh viên giỏi. Hỗ trợ cho 27 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

51. Đoàn Lào Cai 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Bá Trực – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam -Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lào Cai.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Lào Cai đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 65 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 10 em Trúng tuyển đại học, hỗ trợ cho 35 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

52. Đoàn Bình Định 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Thế Vũ – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Định.

Năm 2022 bà con Họ Dương tỉnh Bình Định đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 534 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 26 em Trúng tuyển đại học, 9 em sinh viên giỏi. Khen thưởng 1 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 32 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

53. Đoàn Yên Bái 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Quốc Hưng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái.

Yên Bái có 6.500 người họ Dương. Từ ngày thành lập đến nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Yên Bái đã thành lập 100% Hội đồng cấp huyện. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Yên Bái đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 124 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 9 em Trúng tuyển đại học, hỗ trợ cho 97 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

54. Đoàn Cao Bằng

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Quang Văn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Cao Bằng.

Họ Dương Cao Bằng có gia đình ông Dương Văn Đình, vinh dự được nuôi dưỡng Bác Hồ ngay ngày đầu về nước năm 1941. Trong 34 chiến sĩ đầu tiên của “Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” có 2 người Họ Dương chúng ta.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Cao Bằng đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 38 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng 5 em Trúng tuyển đại học..

55. Đoàn Điện Biên

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Đức Chính – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Điện Biên.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Điện Biên dù còn rất nhiều khó khăn nhưng luôn vươn lên xây dựng Hội đồng ngày càng ổn định và phát triển. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Điện Biên đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 31 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 1 em sinh viên giỏi. Hỗ trợ cho 7 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

56. Đoàn Quảng Ngãi 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Hồng Sơn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi thành lập năm 2016, với khoảng 35.000 người tham gia sinh hoạt Hội đồng. 

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 616 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 25 em Trúng tuyển đại học, 10 em sinh viên giỏi, xuất sắc, hỗ trợ cho 1 em sinh viên năm thứ nhất từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

57. Đoàn Thái Nguyên

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Ngọc Huân – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên là tỉnh miền núi phía Bắc, là thủ đô “Gió ngàn” trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn thứ 3 của cả nước với các trường đại học uy tín, hàng năm thu hút hàng trăm nghìn sinh viên trên khắp cả nước, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía Bắc theo học.

Người Họ Dương sinh sống ở “thủ đô Gió ngàn” từ rất lâu đời, có mặt ở ở 180 xã, phường, thị trấn  trên toàn tỉnh, với khoảng trên 65.000 người, tập trung chủ yếu ở huyện Phú Bình, Sông Công, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên.

Thái Nguyên là nơi thờ tự Đức Thánh Đuổm – Dương Tự Minh, người có rất nhiều công lao giữ vững biên ải trong thời nhà Lý và được nhân dân cả vùng Đông bắc thờ cúng. 

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 2652 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng 316 em Trúng tuyển đại học, 79 em sinh viên giỏi, xuất sắc, khen thành tích cao cho 30 cá nhân, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 480 em.

58. Đoàn Nghệ An

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Văn Hùng – Chủ tich Hội đồng Họ Dương tỉnh Nghệ An.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 883 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 79 em Trúng tuyển đại học, 29 em sinh viên giỏi, xuất sắc, khen thành tích cao cho 3 cá nhân, hỗ trợ từ Qũy Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 38 em học sinh, sinh viên năm thứ nhất có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên trong học tập và rèn luyện.

59. Đoàn Hưng Yên

Dẫn đầu đoàn là ông ông Dương Tuấn Doan, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên.

Nơi đây, có nhà thờ cụ Trạng nguyên Dương Phúc Tư. Tính đến nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Hưng Yên đã thành lập 100% Hội đồng cấp huyện, thị và nhiều Hội đồng Họ Dương cấp cơ sở. 

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Hưng Yên đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 873 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 72 em Trúng tuyển đại học, 17 em sinh viên giỏi. Khen thưởng 3 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 8 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

60. Đoàn Thanh Hóa 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Văn Thắng -Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa là nơi có 2 đền thờ danh nhân Họ Dương là Tiết Độ Sứ Dương Đình nghệ và Bình Vương Dương Tam Kha. Hiện có 29.000 người Họ Dương sinh sống ở 68 xã của 27 huyện. 

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Thanh Hóa đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 892 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 94 em Trúng tuyển đại học, 27 em sinh viên giỏi, xuất sắc, khen thành tích cao 4 cá nhân, hỗ trợ từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh cho 15 em.

61. Đoàn Hải Dương

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hải Dương.

Với truyền thống làm bánh giầy, hội xuân năm nào Hội đồng Họ Dương tỉnh Hải Dương cũng biểu diễn làm bánh giầy tại chỗ để dâng lên tiên tổ. Năm nay, truyền thống đó vẫn được giữ vững và phát huy.

Hiện nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Hải Dương đã thành lập 100% Hội đồng cấp huyện, luôn đoàn kết, sáng tạo trong phong trào xây dựng Dòng tộc. 

Năm qua, Hội đồng Họ Dương tỉnh Hải Dương đã tổ chức nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa như: Thăm hỏi các cháu mồ côi, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bà con Họ Dương tỉnh Hải Dương đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 785 cụ cao tuổi; khen thưởng cho 53 em Trúng tuyển đại học, 33 em sinh viên giỏi. Khen thưởng 4 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 46 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

62. Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu 

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Xuân Hòe – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hội đồng Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập năm 2018. Từ đó đến nay, Hội đồng có nhiều chương trình phong phú, sáng tạo để thực hiện tôn chỉ, mục đích và 6 nhiệm vụ được đề ra trong Điều lệ Họ Dương Việt Nam.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 73 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 4 em Trúng tuyển đại học và sinh viên giỏi. 

63. Đoàn Gia Lai

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Thanh Bình – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Gia Lai.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Gia Lai đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 54 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 8 em Trúng tuyển đại học, 6 em sinh viên giỏi. Khen thưởng 1 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 4 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

64. Đoàn Hòa Bình

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Đình Phấn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Hòa Bình.

Hòa Bình có hơn 9.201 người họ Dương sinh sống ở 58 xã, thị trấn với 3 thành phần dân tộc là: Dao, Mường, Kinh. 

Năm qua, bà con Họ Dương tỉnh Hòa Bình đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 95 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 9 em Trúng tuyển đại học. 2 sinh viên giỏi. Hỗ trợ cho 51 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

65. Đoàn Bình Thuận

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Đức Ý – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bình Thuận.

Năm vừa qua, bà con Họ Dương tỉnh Bình Thuận đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 147 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 19 em Trúng tuyển đại học, 4 em sinh viên giỏi. Hỗ trợ cho 97 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

66. Đoàn Quảng Bình 

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Văn Thùy, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Quảng Bình.

Họ Dương tỉnh Quảng Bình tham gia Ban liên lạc Họ Dương toàn quốc từ năm 1999. Hiện nay, có 63 chi họ sinh hoạt trong 5 Hội đồng cấp huyện, thị  với khoảng 19.425 người tham gia.

Năm 2022, bà con Họ Dương tỉnh Quảng Bình đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 857 cụ cao niên, vinh danh khen thưởng cho 48 em Trúng tuyển đại học, 51 em sinh viên giỏi/xuất sắc.  Hỗ trợ cho 75 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

67. Đoàn thành phố Hà Nội

Dẫn đầu đoàn diễu hành là ông Dương Quang Hạt – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội.

Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, Họ Dương Hà Nội luôn có mặt và sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Ngay từ thế kỷ 10, người Họ Dương Hà Nội đã có mặt và tham gia đánh quân Nam Hán giành quyền độc lập tự chủ cho đất nước trong thời Tiết độ sứ Dương Đình Nghệ. 

Hiện nay, thành phố Hà Nội có gần 60 ngàn người Họ Dương, chiếm khoảng 0,76% tổng dân số Thủ đô. Người Họ Dương sinh sống lâu đời ở các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa, các huyện Sóc Sơn, ĐôngAnh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì… 

Năm 2022, bà con Họ Dương thành phố Hà Nội đã được Hội đồng Họ Dương Việt Nam mừng thọ 3017 cụ cao tuổi, vinh danh khen thưởng cho 407 em Trúng tuyển đại học, 142 em sinh viên giỏi. Khen thưởng 21 cá nhân có thành tích cao. Hỗ trợ cho 90 em từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh.

Bên cạnh đó, Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội tổ chức nhiều phong trào như: Thăm khám chữa bệnh miễn phí, nâng bước em đến trường, đêm trăng cho em, áo ấm Cao Bằng… để xây dựng, kết nối, giúp đỡ bà con Họ Dương trên toàn thành phố và một số tỉnh..

68. Đoàn Bắc Ninh 

Kính chào đoàn đại biểu Họ Dương tỉnh Bắc Ninh, đơn vị chủ nhà tổ chức ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam 2023.

Dẫn đầu đoàn là ông Dương Công Quảng, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh là quê hương quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bắc Ninh là nơi được chọn tổ chức Lễ hội mùa xuân Họ Dương Việt Nam từ năm 2013 đến năm 2015, năm nay tiếp tục vinh dự được đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →