Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 20/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch đã ký Quyết định số 62/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →