Quy chế làm việc của Ban Đối ngoại Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Ngày 25/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch – đã ký Quyết định số 66/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Đối ngoại Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →