Quy chế Quỹ Mừng thọ Họ Dương Việt Nam

Ngày 30/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã ký Quyết định số 74/QĐ-HĐHDVN về việc ban hành Quy chế Quỹ Mừng thọ Họ Dương Việt Nam.

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →