Điều lệ giao lưu Bóng đá Thanh Niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn lần thứ nhất năm 2023

Ngày 6/4/2023, thay mặt Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, anh Dương Công Nguyện – Phó chủ tịch đã ký quyết định số 57-TDTT/BCH về việc Ban hành Điều lệ giao lưu Bóng đá Thanh Niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn lần thứ nhất năm 2023 và công bố Quyết định Thành lập đội bóng.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →