Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam mở rộng

Chiều ngày 1/8/2022 tại Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng Họ Dương mở rộng.

Tham dự Hội nghị gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các Ban thuộc Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam chủ trì cuộc họp.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận về mẫu chương trình, kịch bản Đại hội đại biểu Họ Dương; Kịch bản phóng sự “Việt Nam đi lên cùng đất nước”; công tác tổ chức Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2022; nội dung chính của Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam năm 2022; nội dung chính của Ngày hội Văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác về xây dựng Dòng tộc.

Bà Dương Phạm Thị Thu Hằng – Tổng thư ký Hội đồng Họ Dương Việt Nam báo cáo những nội dung chính của Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam năm 2022

Sau khi nghe các ông bà Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam thảo luận, ông Dương Công Minh kết luận: Ngày hội Doanh nghiệp – Doanh nhân Họ Dương Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vào ngày 8 – 9/10/2022. Các công việc chuẩn bị cho ngày hội cần được lên kế hoạch, chuẩn bị chu đáo. Tại Ngày hội Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương Việt Nam, những thanh niên xuất sắc sẽ được mời dự để tham gia các lớp khởi nghiêp. Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam sẽ được tổ chức tại Bắc Ninh dự kiến vào ngày 10 – 12/2/2023(tức ngày 20 – 22 tháng Giêng năm Quý Mão). Để chuẩn bị cho Ngày hội, các bộ phận, cá nhân được phân công cần nhanh chóng xây dựng lại kịch bản và dựng phóng sự “Họ Dương đi lên cùng đất nước”. Trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2022 đã thành công tốt đẹp, Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam quyết định trong nhiệm kỳ tới sẽ tổ chức Trại hè hằng năm theo khu vực để phát huy tính chủ động, sáng tạo của thanh niên, tạo được sức lan tỏa và kết nối. Đồng thời trong một nhiệm kỳ sẽ tổ chức một lần trại hè Thanh niên Họ Dương Việt Nam toàn quốc.

Hội nghị cũng thống nhất ý kiến đổi tên Quỹ Khuyến học – khuyến tài thành Quỹ Khuyến tài, Quỹ Dương Huy Đỉnh thành Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh. Ngoài ra Hội nghị còn bàn bạc, thống nhất một số nội dung khác trong hoạt động xây dựng Dòng tộc.

Ban Thông tin – Sự kiện

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →