Công văn Hướng dẫn hỗ trợ từ Quỹ Dương Huy Đỉnh năm 2022

Ngày 27/6/2022, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng – đã ký Công văn số 575/CV-HDDHDVN về việc Hướng dẫn hỗ trợ từ Quỹ Dương Huy Đỉnh năm 2022.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →