Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 11/2/2023, Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam khóa VIII đã thống nhất 100% bầu Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2023–2028 gồm 83 ông bà thành viên. Và trong phiên họp thứ nhất Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2023–2028 cũng đã bầu chọn chức danh của nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, Đại hội đại biểu Họ Dương toàn quốc lần thứ VIII tiếp tục suy tôn ông Dương Đình Chiến, Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VI làm Chủ tịch danh dự HĐHDVN Khóa VIII.

Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xin chúc mừng các ông bà được tín nhiệm bầu vào Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023–2028:

1          Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

2          Ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Xây dựng Dòng tộc

3          Bà Phạm Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Họ Dương Việt Nam, Trưởng Ban Tài chính

4          Ông Dương Ngọc Ngưu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra

5          Ông Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Đối ngoại

6          Ông Dương Ngọc Lương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Truyền thông

7          Ông Dương Huy Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

8          Ông Dương Công Thuyên – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

9          Ông Dương Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

10        Ông Dương Đào Hồng Tuyển – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

11        Ông Dương Văn Chiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

12        Ông Dương Quốc Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

13        Ông Dương Mạnh Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

14        Ông Dương Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

15        Ông Dương Kim Song – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

16        Ông Dương Thanh Tương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

17        Ông Dương Công Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

18        Ông Dương Văn Bé Hai – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

19        Bà Dương Hoài Liên – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

 

20        Bà Dương Tử Quỳnh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

21        Ông Dương Thành Dũng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

22        Ông Dương Văn Đoàn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

23        Ông Dương Xuân Hòe – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

24        Ông Dương Ngọc Tân – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

25        Ông Dương Văn Chú – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

26        Ông Dương Thành Trung – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

27        Ông Dương Công Quang – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

28        Ông Dương Minh Hoàn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

29        Ông Dương Thế Vũ – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

30        Ông Dương Đức Thuật – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

31        Ông Dương Hùng Việt – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

32        Ông Dương Đức Ý – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

33        Ông Dương Việt Thắng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

34        Ông Dương Quang Văn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

35        Ông Dương Tấn Hải – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

36        Ông Dương Hoài Nam – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

37        Ông Dương Hùng Vinh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

38        Ông Dương Phú Hùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

39        Ông Dương Đức Chính – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

40        Ông Dương Đức Thúy – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

41        Ông Dương Ngọc Thành – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

42        Ông Dương Thanh Bình – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

43        Ông Dương Minh Hòa – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

44        Ông Dương Hồng Ngàn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

45        Ông Dương Quang Hạt – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

46        Ông Dương Thiện Cường – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

47        Ông Dương Văn Hòa – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

48        Ông Dương Đức Tùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

49        Ông Dương Thới Son – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

50        Ông Dương Đình Phấn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

51        Bà Dương Thị Ngọc Thủy – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

52        Ông Dương Tuấn Doan – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

53        Ông Dương Văn Xuân – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

54        Ông Dương Hữu Thời – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

55        Ông Dương Tá Khanh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

56        Ông Dương Công Chính – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

57        Ông Dương Văn Dũng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

58        Ông Dương Công Mừng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

59        Ông Dương Bá Trực – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

60        Ông Dương Đình Chung – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

61        Ông Dương Đình Tiến – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

62        Ông Dương Văn Hùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

63        Ông Dương Thanh Phong – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

64        Ông Dương Đăng Hiệp – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

65        Ông Dương Đức Phong – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

66        Ông Dương Tấn Thịnh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

67        Ông Dương Văn Thùy – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

68        Ông Dương Phú Trung – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

69        Ông Dương Hồng Sơn – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

70        Ông Dương Văn Tài – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

71        Ông Dương Văn Châu – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

72        Ông Dương Thanh Khởi – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

73        Ông Dương Văn Đạt – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

74        Ông Dương Thị Thu Hiền – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

75        Ông Dương Vương Thử – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

76        Ông Dương Văn Thắng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

77        Ông Dương Tuấn Anh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

78        Ông Dương Văn Vẻ – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

79        Ông Dương Văn Út – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

80        Ông Dương Xuân Hùng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

81        Ông Dương Văn Cảnh – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

82        Ông Dương Văn Hào – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

83        Ông Dương Quốc Hưng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Kết quả của Đại hội Đại biểu Họ Dương Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023– 2028 có ý nghĩa to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Họ Dương Việt Nam.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →