Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam Khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 11/2/2023. Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự Đại hội có: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, các ông, bà là Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam; thành viên Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương Việt Nam; các đại biểu đương nhiên và các đại biểu được cử từ Đại hội đại biểu Họ Dương các tỉnh, thành phố và Ban liên lạc Họ Dương ở nước ngoài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ

Mở đầu chương trình, Đại hội báo cáo tình hình đại biểu tham gia, thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của đại hội, bầu Chủ tịch đoàn và Tổ thư ký.

100% đại biểu tham dự Đại hội thống nhất với danh sách Đoàn Chủ tịch và Tổ thư ký do Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam giới thiệu:

Đoàn Chủ tịch gồm các ông/bà: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam,ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, bà Phạm Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Ngọc Ngưu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Văn Đảm – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Văn Canh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Ngọc Lương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Tổ thư ký gồm các ông, bà: Bà Dương Hoài Liên – Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương, ông Dương Thành Dũng – Chánh Văn phòng Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Đại hội đại biểu Họ Dương lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết hoạt động Dòng tộc trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề ra phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; lấy ý kiến về việ sửa đổi Điều lệ Họ Dương; bầu Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 để điều hành công việc của Dòng tộc trong 5 năm tới.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam nêu rõ: “Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiêu biểu cho tinh thần, ý chí, nguyện vọng, tình cảm của bà con Họ Dương trong toàn quốc và bà con Họ Dương đang sinh sống ở nước ngoài”.

Đại hội đã được xem báo cáo tổng kết bằng hình ảnh kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Công tác xây dựng Dòng tộc đã ra mắt thêm 10 Hội đồng Họ Dương cấp tỉnh, nâng tổng số lên 63 tỉnh thành có Hội đồng Họ Dương, đạt 100% tỉnh thành đã thành lập được Hội đồng Họ Dương. Hội đồng Họ Dương Việt Nam tiếp tục giữ mối liên hệ với người Họ Dương ở một số nước có người Họ Dương sinh sống như: Nhật Bản, Cộng hòa Séc, Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa liên bang Nga, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc…

Các hoạt động Hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên; Đại hội đại biểu Họ Dương các cấp tiến tới Đại hội Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam năm 2023; Công tác kiểm tra; Khuyến học – Khuyến tài; Tương thân tương ái, đền ơn đáp nghĩa; Phát triển kinh tế; Công tác thanh niên; Thông tin truyền thông đều đạt được những kết quả tốt, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển Dòng tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến tham luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023 và sửa đổi Điều lệ Họ Dương Việt Nam. Đại hội đã lắng nghe ý kiến tham luận của ông Dương Văn Bé Hai – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Tây Nam Bộ, ông Dương Thanh Hùng – Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Công Chính – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Lai Châu, ông Dương Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Kim Song – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Bắc Trung Bộ, ông Dương Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Phó ban Xây dựng Dòng tộc phụ trách khu vực Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, ông Dương Xuân Thìn, đại diện cho Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương Việt Nam.

Sau phát biểu tham luận của các đại biểu, thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Dương Quốc Trọng đã báo cáo tiếp thu, giải trình sửa đổi Điều lệ Họ Dương Việt Nam. 100% đại biểu có mặt tại Đại hội đồng ý với bản Điều lệ Họ Dương Việt Nam sửa đổi năm 2023. Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch và thay mặt Đại hội ký ban hành bản Điều lệ Họ Dương năm 2023.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch và thay mặt Đại hội ký ban hành bản Điều lệ Họ Dương năm 2023

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – điều hành phần bầu cử Đại hội. Theo quy chế Đại hội đã được thông qua, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bằng hình thức giơ tay biểu quyết. Tại phiên họp Hội đồng Họ Dương ngày 10/2/2023 đã thống nhất giới thiệu nhân sự Hội đồng Họ Dương nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 83 thành viên. Đại hội đã thống nhất bầu Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 83 thành viên với 100% đại biểu đồng ý. Đại hội cũng đã thống nhất bầu ông Dương Đình Chiến làm Chủ tịch danh dự Hội đồng Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sau Đại hội, Hội đồng Họ Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu chọn các chức danh của nhiệm kỳ mới. Tại phiên họp lần thứ nhất, Hội đồng Họ Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ông Dương Công Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam. 17 ông bà được bầu làm Phó Chủ tịch gồm: Ông Dương Quốc Trọng, bà Phạm Thị Thu Hằng, ông Dương Ngọc Ngưu, ông Dương Trung Quốc, ông Dương Ngọc Lương, ông Dương Huy Linh, ông Dương Công Thuyên, ông Dương Trần Quang Nghị, ông Dương Đào Hồng Tuyển, ông Dương Văn Chiến, ông Dương Thanh Tương, ông Dương Kim Song, ông Dương Dũng, ông Dương Quốc Tiến, ông Dương Văn Bé Hai, ông Dương Công Đức, ông Dương Mạnh Hà. Hội đồng Họ Dương Việt Nam cũng đã bầu Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam gồm 6 thành viên: Ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng ban Xây dựng Dòng tộc, bà Phạm Thị Thu Hằng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Tài chính, ông Dương Ngọc Ngưu – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Kiểm tra, ông Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Đối ngoại; ông Dương Ngọc Lương – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Trưởng Ban Truyền thông.

Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội cũng đã kiện toàn lại các Ban, Câu lạc bộ của Hội đồng Họ Dương Việt Nam theo hướng tinh gọn để giải quyết công việc hiệu quả. Theo đó, nhiệm kỳ 2023 – 2028 chức năng nhiệm vụ của Ban Phát triển kinh tế sang Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương Việt Nam; chức năng nhiệm vụ của Ban Thanh niên được chuyển sang Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam; chức năng nhiệm vụ của Ban Khuyến học, Khuyến tài, Mừng thọ và Ban Nghiên cứu lịch sử được chuyển sang Ban Xây dựng Dòng tộc. Như vậy nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội đồng Họ Dương Việt Nam sẽ gồm 5 Ban, 4 Câu lạc bộ: Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương Việt Nam, Ban Xây dựng Dòng tộc, Ban Tài chính, Ban Kiểm tra, Ban Đối Ngoại, Ban Truyền thông, Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương Việt Nam, Câu lạc bộ Golf Họ Dương Việt Nam.

Ông Dương Công Minh trao Tộc huy hạng Nhất cho ông Dương Văn Canh và ông Dương Văn Đảm

Tại Đại hội đã vinh danh các Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VII không tham gia tái cử Hội đồng Họ Dương Việt Nam khóa VIII. Thay mặt Hội đồng Họ Dương Việt Nam ông Dương Công Minh đã trao tộc huy hạng nhất cho các ông Dương Văn Đảm, Dương Quốc Sỹ, Dương Văn Canh.

Thay mặt tổ thư ký, bà Dương Hoài Liên đã báo cáo dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Họ Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 100% đại biểu đồng ý với dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam khẳng định: “Chúng tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, xây dựng Hội đồng Họ Dương Việt Nam thành hạt nhân đoàn kết toàn thể bà con Họ Dương cả nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, thực hiện đúng tôn chỉ, mục tiêu mà Điều lệ Họ Dương đã đề ra, hướng tới xây dựng Dòng tộc Họ Dương Việt Nam thành cộng đồng vững mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc”.

Dương Phạm Ngọc

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →