Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Lão thành Họ Dương Việt Nam

Ngày 20/3/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch – đã ký quyết định số 64/QĐ-HĐHDVN về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Lão thành Việt Nam.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →