Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá gửi thư chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2024

Ngày 20/02/2024 ông Dương Văn Thắng – Uỷ viên Hội đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã gửi thư chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/7/2024, tới thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, và nhân viên y tế là người con Họ Dương cùng dâu, rể Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Thư chúc mừng

Ban Thông tin Truyền thông Sự kiện Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá xin đăng tải thư chúc mừng.

Dương Huệ – Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →