Chương trình Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023

Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 – 12/2/2023 (tức ngày 20, 21, 22 tháng Giêng năm Quý Mão).

Từ 15h30 ngày 10/2/2023 đến 11h30 ngày 12/2/2023 sẽ diễn ra các sự kiện: Không gian Văn hóa – Lịch sử Họ Dương Việt Nam; Chương trình Văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại; Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, doanh nhân Họ Dương; Góc trải nghiệm kinh doanh; Góc Khoa học – Công nghệ – Steam; Đường sách – Thư pháp – Ký họa; Chiếu thơ Xuân 2023; Các trò chơi dân gian, Photobooth, Flashmob…

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →