Kế hoạch tổ chức Đại Hội các cấp Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 5/5/2022 thay mặt Thường trực Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá. Ông Dương Văn Loan – Ủy viên Hội Đồng Họ Dương Việt Nam – Chủ tịch Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ban hành công văn số 04/HĐHD Thanh Hoá về việc báo cáo kế hoạch tổ chức Đại Hội các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →