Thông báo đăng ký mua áo Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2023

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, thay mặt câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, chị Dương Ánh Hồng – Trưởng ban tài chính Hậu cần đã ban hành Quyết định số 01-TB/TCHC về việc Thông báo đăng ký mua áo Thanh niên Họ Dương Việt Nam năm 2023

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →