Bầu ông Dương Văn Tùng làm Ủy viên Trưởng ban thông tin truyền thông HĐHD tỉnh Thanh Hoá

Ngày 11/6/2023 tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá mở rộng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Hội nghị thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đã bầu biểu quyết bổ sung ông Dương Văn Tùng – Phó chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá làm ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời làm Trưởng ban Thông tin truyền thông. Tại hội nghị cũng 100% đại biểu thường trực tán thành biểu quyết bổ sung và thành lập Ban thông tin truyền thông Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối với Dòng tộc.

Tóm tắt các chức danh ông Dương Văn Tùng đang đảm nhiệm.

– 6/2020 – đến nay: Đảm nhiệm chức danh Chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. 

– 7/2021 – 7/2022: Đảm nhiệm Ủy viên Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2017-2022. 

– 8/2022 – đến nay: Đảm nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2022-2027. 

– 6/2022 – đến nay: Đảm nhiệm Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027. 

– 6/2023 – đến nay: Đảm nhiệm Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, Trưởng ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Ban thông tin truyền thông 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →