Hội nghị Hội đồng Họ Dương Việt Nam

Sáng 10/2/2023, Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Ông Dương Công Minh – Chủ tịch HĐHD Việt Nam – chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam: Ông Dương Quốc Trọng, ông Dương Văn Đảm, ông Dương Trung Quốc, bà Phạm Thị Thu Hằng, ông Dương Ngọc Ngưu, ông Dương Dũng, ông Dương Văn Canh, ông Dương Ngọc Lương, ông Dương Quốc Sỹ, ông Dương Quốc Tiến, ông Dương Kim Song, ông Dương Thanh Tương, ông Dương Văn Bé Hai, ông Dương Công Đức, tịch Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố.

Hội nghị thông qua một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Họ Dương Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Quốc Trọng đã báo cáo một số nội dung xin ý kiến trình Đại: Chương trình làm việc của Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Chủ tịch đoàn và Tổ thư ký, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, Sửa đổi Điều lệ Họ Dương Việt Nam, đề án nhân sự nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự kiến danh sách khách mời. 100% đại biểu tham dự tán thành những nội dung được đưa ra tại Hội nghi.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương Việt Nam, bà Phạm Thị Thu Hằng đã báo cáo chương trình Ngày hội. Theo đó, ngoài nhưng chương trình truyền thống, Ngày hội văn hóa mùa xuân Họ Dương năm 2023 có thêm một số chương trình như: Góc Khoa học công nghệ, Không gian Đường sách – Chiếu thơ – Ký họa – Thư pháp, Giải cầu long Họ Dương… đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của bà con.

Kết luận Hội nghị, ông Dương Công Minh đề nghị Chủ tịch Hội đồng Họ Dương các tỉnh quan tâm hỗ trợ bà con để đảm bảo tham dự Ngày hội vui vẻ, an toàn, ghi lại nhiều dấu ấn. Một số hình ảnh Hội nghị:

Ban Truyền thông – Sự kiện

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →