Công văn số 570/CV-HĐHDVN của Hội đồng Họ Dương Việt Nam về việc thay đổi mẫu maket Đại hội

Ngày 9/6/2022, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch – đã ký công văn số 570/CV-HĐHDVN hướng dẫn thay đổi maket trang trí đại hội theo mẫu.

Link tải file thiết kế: https://drive.google.com/drive/folders/1e007nF_PbK5Fp7Ku8i3g1EArrx0yK-BT?usp=sharing

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →