Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổng kết công tác hoạt động Dòng tộc nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 6/8/2022 Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động Dòng tộc nhiệm kỳ 2017 – 2022, triển khai phương hướng hoạt động và chuẩn bị Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chủ trì Hội nghị: Ông Dương Công Phòng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn. Tham dự hội nghị có các ông Dương Quyền Thế – Ủy viên thường trực HĐHD tỉnh Thanh Hoá – Phó chủ tịch HĐHD thị xã Nghi Sơn, ông Dương Công Thu – Phó Chủ tịch HĐHD thị xã Nghi Sơn cùng toàn thể thành viên HĐHD thị xã Nghi Sơn.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác hoạt động Dòng tộc nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới và chuẩn bị đại hội đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe nhiều đóng góp ý kiến cũng như thống nhất báo cáo hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Tại hội nghị, ông Dương Công Thu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐHD thị xã Nghi Sơn phát biểu cần nhanh chóng khắc phục các điểm hạn chế thiếu sót như kiện toàn lại Câu lạc bộ Doanh nghiệp – Doanh nhân, HĐHD phường Hải Thanh, phường Hải Bình để đưa vào hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại hội nghị, ông Dương Quyền Thế – Ủy viên Thường trực HĐHD tỉnh Thanh Hoá – Phó Chủ tịch HĐHD thị xã Nghi Sơn thống nhất báo cáo về HĐHD thị xã Nghi Sơn hoạt động trong thời gian qua, cần chú trọng chuẩn bị tốt trong thời gian tới tổ chức đại hội, đại biểu chuyên nghiệp và bài bản, đảm bảo tính tổ chức nghiêm túc và an toàn, tiết kiệm.

Tham luận tại hội nghị, ông Dương Văn Tùng – Ủy viên Thường trực HĐHD thị xã Nghi Sơn – Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên đề nghị nhân sự HĐHD giới thiệu vào khoá mới tại đại hội cần có trách nhiệm và làm việc hiệu quả hơn, rút kinh nghiệm tại khoá trước, cùng với đó đề nghị xem xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dòng tộc, đề nghị HĐHD tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen trong đại hội thời gian tới.

Tại hội nghị các thành viên tham gia thảo luận, nhất trí 100% về bản báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, và giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách đảm bảo tổ chức đại hội

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Dương Công Phòng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn nhấn mạnh, cần chú trọng hơn về công tác Dòng tộc, chăm sóc quan tâm đến đời sống khó khăn người Họ Dương, nhanh chóng làm tốt thủ tục khuyến học, khuyến tài, chương trình đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 cần được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp, do vậy việc phải đưa ra tiêu chí rõ ràng khi lựa chọn thành phần tham gia và có kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và an toàn.

Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →