Lễ giỗ Tổ chi Họ Dương Công, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn năm 2023

Ngày 25/12/2023, Hội đồng Họ Dương phường Hải Thượng đã tổ chức ngày giỗ tổ còn thường gọi là tế họ thường niên chi Họ Dương Công tại địa phương. …

Lễ giỗ Tổ chi Họ Dương Công, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn năm 2023 Read More