Ban Thanh niên Họ Dương Thanh Hoá thư ngỏ mời tham dự trại hè TNHD Việt Nam năm 2022

THƯ NGỎ

Kính gửi: Các doanh nghiệp, doanh nhân Họ Dương cùng các bạn thanh niên Họ Dương và bà con Họ Dương trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá và cả nước. 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →