13 Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đề nghị vinh danh khen thưởng cấp Thanh niên thị xã năm 2022

Ngày 15/11/2022. Tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vừa qua cũng đưa ra các phương hướng nhiệm vụ, tiêu chuẩn bình xét thành viên thanh niên Họ Dương có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2022, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ đồng thời đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp biểu dương, khen thưởng, tặng giấy khen cho 5 tập thể và 32 cá nhân trong buổi lễ tổng kết năm sắp tới.

Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn thống nhất đề nghị 13 Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đề nghị vinh danh khen thưởng cấp Thanh niên thị xã năm 2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương năm 2022 gồm.

1: Bà Dương Thị Tám – Ủy viên Ban chấp hành – Phó trưởng ban tài chính hậu cần câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Tám tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Bà Dương Thị Tám giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Tháng 9/2020 – đến nay: Bà Dương Thị Tám giữ chức danh – Ủy viên ban chấp hành – Phó Trưởng ban tài chính hậu cần câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Thành tích đạt được 

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

2: Ông Dương Văn Tuấn – Ủy viên Ban chấp hành – Phó trưởng ban liên lạc câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Văn Tuâns tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Ông Dương Văn Tuấn giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Tháng 9/2020 – đến nay: Ông Dương Văn Tuấn giữ chức danh – Ủy viên ban chấp hành – Phó Trưởng ban liên lạc câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Thành tích đạt được 

3: Bà Dương Quỳnh Ly – Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Quỳnh Ly tham gia vào câu lạc bộ tháng 9/2020 là Thành viên câu lạc bộ 

+ Tháng 1/2022: Bà Dương Quỳnh Ly được bổ nhiệm giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn.

+ Từ tháng 2/2022 – đến nay: Bà Dương Quỳnh Ly giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được 

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Năm 2021 được câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2022

4: Bà Dương Thị Hà –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Hà tham gia câu lạc bộ từ tháng 9/2020 đến nay

Thành tích đạt được 

5: Bà Dương Thị Mai An – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Mai An – Tham gia câu lạc bộ từ tháng 12/2021 đến nay

Thành tích đạt được 

6: Ông Dương Anh Quân – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Anh Quân – Tham gia câu lạc bộ từ tháng 12/2021 đến nay

Thành tích đạt được 

7: Bà Dương Thị Hà Giang –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Hà Giang tham gia câu lạc bộ từ tháng 12/2021 cho đến nay

Thành tích đạt được 

8: Bà Dương Thị Hằng –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Hằng tham gia câu lạc bộ từ tháng 9/2022 cho đến nay

Thành tích đạt được 

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

9: Bà Dương Thị Hải –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Hải tham gia câu lạc bộ từ tháng 9/2020 cho đến nay

Thành tích đạt được 

10: Ông Dương Công Thạch –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Thạch tham gia câu lạc bộ từ tháng 12/2021 cho đến nay

Thành tích đạt được 

11: Bà Dương Thị Chung –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Chung tham gia câu lạc bộ từ tháng 12/2021 cho đến nay

Thành tích đạt được 

12: Bà Dương Thị Thu –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Thu tham gia câu lạc bộ từ tháng 9/2020 cho đến nay

Thành tích đạt được 

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

13: Bà Dương Thị Duyên –  Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Duyên tham gia câu lạc bộ từ tháng 9/2020 cho đến nay

Thành tích đạt được 

Ban TTTT&SK CLB TNHD thị xã Nghi Sơn

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →