11 Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đề nghị vinh danh khen thưởng cấp thị xã năm 2022

Ngày 15/11/2022. Tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vừa qua cũng đưa ra các phương hướng nhiệm vụ, tiêu chuẩn bình xét thành viên thanh niên Họ Dương có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn năm 2022, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ đồng thời đề nghị Hội đồng Họ Dương các cấp biểu dương, khen thưởng, tặng giấy khen cho 5 tập thể và 32 cá nhân trong buổi lễ tổng kết năm sắp tới.

Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn thống nhất đề nghị 11 Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đề nghị vinh danh khen thưởng cấp thị xã năm 2022 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương năm 2022 gồm.

1: Ông Dương Công Nguyện – Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Nguyện tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Ông Dương Công Nguyện làm Phó chủ tịch đầu tiên của câu lạc bộ.

+ Tháng 6/2022: ông Dương Công Nguyện đương nhiệm phụ trách đội trưởng đội thể thao câu lạc bộ

+ Từ tháng 7/2022 đến nay: ông Dương Công Nguyện giữ chức danh – Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

2: Bà Dương Thị Hồng – Ủy viên Ban chấp hành – Tổng thư ký câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Hồng tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Bà Dương Thị Hồng giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Từ tháng 9/2020 – 12/2020: Bà Bà Dương Thị Hồng giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành – thư ký câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

+ Từ tháng 1/2021 – đến nay: Bà Bà Dương Thị Hồng giữ chức danh Ủy viên Ban chấp hành – Tổng thư ký câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

3: Bà Dương Thị Trang – Ủy viên Ban chấp hành – Trưởng ban tổ chức câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn  

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Trang tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Bà Dương Thị Trang giữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Tháng 9/2020 – đến nay: Bà Dương Thị Trang giữ chức danh – Ủy viên ban chấp hành – Trưởng ban tổ chức câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

4: Ông Dương Công Quân – Ủy viên Ban chấp hành – Phó trưởng ban thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Quân tham gia vào câu lạc bộ tháng 5/2020 và sau khi ra mắt công bố quyết định thành lập câu lạc bộ Ông Dương công Quângiữ chức danh Ủy viên ban chấp hành

+ Tháng 9/2020 đến nay: Ông Dương Công Quân giữ chức danh – Ủy viên ban chấp hành – Phó trưởng ban thi đua khen thưởng câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

5: Ông Dương Công Hoà – Ủy viên Ban chấp hành câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Hoà tham gia vào câu lạc bộ tháng 4/2021 là thành viên câu lạc bộ  

+ Tháng 1/2022: Ông Dương Công Hoà được bổ nhiệm chức danh – Ủy viên Ban chấp hành câu lạc bộ

+ Từ tháng 2/2022 – đến nay: Ông Dương Công Hoà giữ chức danh – Ủy viên Ban chấp hành câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

6: Bà Dương Thị Anh – Phó chủ tịch Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Anh tham gia vào câu lạc bộ tháng 4/2021 là thành viên câu lạc bộ  

+ Tháng 1/2022: Bà Dương Thị Anh được bổ nhiệm chức danh – Phó chủ tịch Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn sau khi thành lập Quỹ.

+ Từ tháng 2/2022 – đến nay: Bà Dương Thị Anh giữ chức danh – Phó chủ tịch Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

7: Bà Dương Thị Minh Huyền – Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Minh Huyền tham gia vào câu lạc bộ tháng 4/2021 là thành viên câu lạc bộ  

+ Tháng 1/2022: Bà Dương Thị Minh Huyền được bổ nhiệm chức danh – Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn

+ Từ tháng 2/2022 – đến nay: Bà Dương Thị Minh Huyền giữ chức danh – Ủy viên Ban chấp hành Quỹ Thanh niên Họ Dương Nghi Sơn – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

8: Ông Dương Công Bắc – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Bắc tham gia vào câu lạc bộ tháng 9/2020 là thành viên câu lạc bộ cho đến nay

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

9: Bà Dương Thị May – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị May tham gia vào câu lạc bộ tháng 9/2020 là thành viên câu lạc bộ cho đến nay

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

+ Tháng 3/2022 đạt giải nhất cuộc thi tự hào áo dài người phụ nữ Họ Dương Việt Nam năm 2022 cấp câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

10: Bà Dương Thị Thương – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Bà Dương Thị Thương tham gia vào câu lạc bộ tháng 12/2021 là thành viên câu lạc bộ cho đến nay

Thành tích đạt được

11: Ông Dương Công Thành – Thành viên câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Quá trình hoạt động

Ông Dương Công Thành tham gia vào câu lạc bộ tháng 9/2020 là thành viên câu lạc bộ cho đến nay

Thành tích đạt được

+ Năm 2021 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương giai đoạn 2020-2021

Ban TTTT & SK CLB TNHD thị xã Nghi Sơn

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →