Lễ giỗ Tổ chi Họ Dương Công, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn năm 2023

Ngày 25/12/2023, Hội đồng Họ Dương phường Hải Thượng đã tổ chức ngày giỗ tổ còn thường gọi là tế họ thường niên chi Họ Dương Công tại địa phương. …

Lễ giỗ Tổ chi Họ Dương Công, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn năm 2023 Read More

Lễ giỗ Tổ chi Họ Dương Công, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 6/12/2022, Hội đồng Họ Dương phường Hải Thượng đã tổ chức ngày giỗ tổ còn thường gọi là tế họ thường niên chi Họ Dương Công tại địa phương. …

Lễ giỗ Tổ chi Họ Dương Công, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Read More