Thông tin Truyền thông về các tấm gương tiên tiến

Ngày 07 tháng 6 năm 2024, thay mặt Ban Thông tin Truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Văn Tùng – Uỷ viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Trưởng ban Thông tin Truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – đã ký công văn số 03/KH-BTTTT về việc Thông tin Truyền thông về các tấm gương tiên tiến trong học tập tấm gương phong cách đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế giỏi đối với người khuyết tật, chất độc da cam, thương binh bệnh binh và người có công cách mạng.

Ban Thông tin Truyền thông 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →