Thông Tin - Sự Kiện

kết nối Thanh niên Họ Dương tỉnh Đak Lak và Thanh niên Họ Dương quận Bình Thạnh

Ngày 16/6/2024, tại địa chỉ 17 Tân Cảng, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ông Dương Công Thọ, Chủ tịch CLB Doanh nghiệp Họ Dương tỉnh Đắk Lắk, đã có buổi làm việc cùng CLB Thanh niên Họ Dương quận Bình Thạnh.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở và xây dựng, với sự tham gia tích cực. Đại diện phía CLB Thanh niên Họ Dương quận Bình Thạnh, ông Dương Bảo Thành đã đón tiếp. Buổi làm việc tập trung vào hai nội dung chính: Chia sẻ phát triển kinh tế và kết nối thanh niên Họ Dương.


Ông Dương Công Thọ đã đưa ra nhiều ý tưởng thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nhân trẻ. Ông đề xuất các biện pháp hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế địa phương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng một cộng đồng kinh tế bền vững. Ông Thọ cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu và các bài học thực tiễn để giúp các thành viên trong CLB phát triển mạnh mẽ hơn. Những ý kiến và đề xuất của ông Thọ đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ nhiệt tình từ phía CLB Thanh niên Họ Dương quận Bình Thạnh, hứa hẹn sẽ mang lại những bước tiến đáng kể trong công tác phát triển dòng tộc.
Ông Thọ trao đổi: hàng năm rất nhiều con em Họ Dương tỉnh Đăk Lak đến công tác và học tập mong muốn có nơi sinh hoạt, Ông mong muốn CLBTN Họ Dương quận Bình Thạnh là cầu nối đón tiếp hỗ trợ.

Ông Dương Bảo Thành, đại diện phía CLB Thanh niên Họ Dương quận Bình Thạnh, cam kết triển khai các đề án đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các bạn trẻ Họ Dương tỉnh Đắk Lắk với thanh niên Họ Dương tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt trong khu vực quận Bình Thạnh.Thông qua sự hợp tác này, các thành viên sẽ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau và xây dựng mạng lưới liên kết vững chắc. Điều này không chỉ giúp tăng cường quan hệ giữa các bạn trẻ mà còn mở ra những cơ hội hợp tác kinh tế mới, góp phần phát triển bền vững cho dòng tộc Họ Dương.

Dương Thành