Giới thiệu Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Ngày 11/6/2023 tại thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá mở rộng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại hội nghị cũng 100% đại biểu thường trực tán thành biểu quyết bổ sung và thành lập Ban thông tin truyền thông Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối với Dòng tộc.

Hiện nay ngày càng phát triển về công nghệ thông tin truyền thông và phát triển về cả kinh tế để làm cho cuộc sống của con người trở nên tiện nghi và hiện đại hơn thì phương tiện truyền thông cũng đóng góp một phần lớn vào vấn đề này. Như đã biết, nhu cầu trao đổi thông tin giữa các Hội đồng Họ Dương và lan tỏa hoạt động, hình ảnh đẹp về dòng tộc Họ Dương là nhu cầu rất thiết.

Ban thông tin Truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá gồm 4 thành viên.

Anh Dương Văn Tùng – Trưởng ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá đã tích cực khai thác sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác hoạt động dòng tộc, nhất là sử dụng fanpage Facebook, Zalo để thông tin, tuyên truyền cũng như thông báo triển khai các văn bản, thông tin quan trọng. Qua đó góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Chị Dương Thị Minh Huệ – Phó ban Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã khai thác, sử dụng hiệu quả tính năng mạng xã hội Facebook, Zalo, lập các nhóm Zalo, Facebook “Họ Dương tỉnh Thanh Hoá” do Anh Dương Văn Tùng – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương tỉnh Thanh Hoá làm quản trị viên. Hiện nay Fanpage Họ Dương tỉnh Thanh Hoá có gần 2.000 người theo dõi, thường xuyên theo dõi bản tin điện tử của Họ Dương Việt Nam tại địa chỉ “hoduongvietnam.com.vn để cập nhật các thông tin, tuyên truyền kịp thời nội dung, hoạt động Dòng tộc

Chị Dương Thị Hiền – Ủy viên Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Với mục tiêu Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, “Tiết kiệm về chi phí, thời gian, công tác quản lý linh hoạt, xây dựng kết nối Dòng tộc, triển khai công việc thích ứng với công cuộc chuyển đổi số thông tin truyền thông toàn diện và bằng những giải pháp thiết thực đã đề ra, hy vọng thời gian tới, việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong các hoạt động của Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá sẽ đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng Dòng tộc hơn nữa.

Anh Dương Đình Tiến – Ủy viên Ban thông tin truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá

Thông tin 4 thành viên Ban thông tin Truyền thông Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm.

1: Anh Dương Văn Tùng – Trưởng ban.

– Địa chỉ nơi sinh tại thị xã Nghi Sơn.

2: Chị Dương Thị Minh Huệ – Phó ban.

– Địa chỉ nơi sinh tại huyện Quảng Xương.

3: Chị Dương Thị Hiền – Uỷ viên.

– Địa chỉ nơi sinh tại Thành phố Thanh Hoá.

4: Anh Dương Đình Tiến – Ủy viên

– Địa chỉ nơi sinh tại Thành phố Thanh Hoá

Ban thông tin Truyền thông

 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →