Hội nghị chuẩn bị Đại hội đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sáng ngày 26/7/2022, tại phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị củng cố, bổ sung kiện toàn nhân sự và đề ra một số giải pháp để kết nối xây dựng Dòng tộc, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn trong thời gian sắp tới.

Chủ trì hội nghị ông Dương Công Phòng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tham dự có ông Dương Công Thu – Phó Chủ tịch Hội đồng, ông Dương Công Thiết – Ủy viên Thường trực Hội đồng Họ Dương thị xã – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương phường Hải Thượng, ông Dương Văn Tát – Ủy viên thường trực Hội đồng Họ Dương thị xã – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương phường Hải Thanh, ông Dương Văn Tùng – Ủy viên Thường trực Hội đồng Họ Dương thị xã – Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt cho Thường trực Hội đồng Họ Dương thị xã, ông Dương Công Phòng – Chủ tịch – báo cáo các hoạt động Dòng tộc trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 vừa qua và nêu lên một số thực trạng về tình hình biến động nhân sự, đồng thời đề xuất giới thiệu một số thành viên mới tích cực nhiệt tình tham gia trong Hội đồng. Trong năm 2020 và năm 2021, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nên công tác hoạt động Dòng tộc của thị xã Nghi Sơn có phần hạn chế so với những năm trước, tuy nhiên, Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, vẫn tích cực đảm bảo một số chế độ chính sách cho bà con Họ Dương.

Ông Dương Công Thu – Phó Chủ tịch Thường trực, nêu lên một số giải pháp chuẩn bị tổ chức thực hiện Đại hội đại biểu cho Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn sắp tới đề xuất nhân sự thành viên ban chấp hành, nhân sự thường trực, phó chủ tịch, chủ tịch nhiệm kỳ mới 2022 – 2027 và làm tốt công tác chuẩn bị đại hội.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, tham luận cho việc chuẩn bị đại hội. Ông Dương Văn Tát – Ủy viên Thường trực Hội đồng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương phường Hải Thanh, đã phát biểu đóng góp một số ý kiến, đề xuất một số giải pháp chuẩn bị đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ông đề nghị, cần tốt công tác chuẩn bị đại hội, kết nối các thành viên Họ Dương tại các phường, xã luôn làm tốt công tác Dòng tộc, kịp thời báo cáo khó khăn hạn chế về thường trực có biện pháp giải quyết xử lý kịp thời hơn, đề nghị Thường trực khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua để khen thưởng trong đại hội.

Anh Dương Văn Tùng – Ủy viên thường trực – Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đề nghị thường trực hội đồng phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên Họ Dương phụ trách phân công làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Họ Dương nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đề xuất thường trực có công văn phổ biến tuyên truyền đến thanh niên tại địa phương luôn tích cực tham gia vào câu lạc bộ phát huy tuổi trẻ thanh niên Họ Dương.

Ông Dương Công Thiết – Ủy viên Thường trực – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương phường Hải Thượng, nêu ý kiến, tiến tới đại hội sắp tới thường trực có báo cáo văn bản tới Hội đồng Họ Dương phường, xã về số lượng thành viên tham dự đại hội, và ít nhất Hội đồng cơ sở có 10 thành viên tham dự đại hội (thị xã Nghi Sơn có 31 xã, phường) đồng thời góp ý kiến đề xuất Câu lạc bộ Thanh niên, Câu lạc bộ Doanh nghiệp luôn phát huy những mặt mạnh đã làm được, khắc phục những mặt hạn chế trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Công Phòng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tiếp thu, ghi nhận các đóng góp, ý kiến của các thành viên thường trực và chuẩn bị tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027, dự kiến vào ngày 14/8/2022. Với tình hình nhân sự hiện tại, Hội đồng cần bổ sung thêm các thành viên nhiệt tình tâm huyết với Dòng tộc trong nhiệm kỳ tới để hoạt động Dòng tộc được nhiều thành công, hiệu quả bền vững và phát triển hơn.

Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →