Hội nghị Ban điều hành Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, lần thứ 6

Trong 2 ngày 21 và ngày 23/8/2023, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban điều hành lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chủ trì Hội nghị anh Dương Văn Tùng  Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Tham dự Hội nghị về phía Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, có ông Dương Quốc Huy – Phó chủ tịch, bà Dương Ánh Hồng – Trưởng ban tài chính hậu cần cần, ông Dương Công Đức – Trưởng ban thi đua khen thưởng, bà Dương Thị Hồng – Tổng thư ký, bà Dương Thị Anh – Phó chủ tịch quỹ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn cùng các ông bà phó các ban và các thành viên trong thường trực câu lạc bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị anh Dương Văn Tùng – Chủ tịch Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đã đánh giá những kết quả đạt được cùng với những mặt hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục của công tác quản lý cán bộ Thường trực Câu lạc bộ trong thời gian quan, đồng thời biểu dương ghi nhận các thành viên trong thường trực nhiệm kỳ 2020 – 2025 luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động Dòng tộc và phong trào thanh niên Họ Dương trong năm 2022, biểu dương các thành viên đã phát huy trách nhiệm, tinh thần tuổi trẻ, đóng góp sự phát triển Câu lạc bộ. Hội nghị đã lắng nghe tham luận của các thành viên thường trực.

Trong 2 ngày phiên họp Thường trực diễn ra, các thành viên đã đóng góp các ý kiến, dự thảo bổ sung điều lệ câu lạc bộ, đồng thời các thành viên đã kiểm tra thu chi tài chính trong các năm qua, kiện toàn danh sách thành viên tham gia câu lạc bộ. bầu bổ sung 2 phó chủ tịch câu lạc bộ. Đồng thời tại các phiên họp Hội nghị đã thống nhất điều chỉnh các nội dung vào điều lệ câu lạc bộ như đã thống nhất.

Tại Hội nghị, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, đã tiến hành lấy ý kiến bầu bổ sung 2 phó chủ tịch câu lạc bộ nhằm mục đích quản lý tổ chức câu lạc bộ phát triển đoàn kết hơn, lan toả những hình ảnh đẹp của người Họ Dương.

Kết thúc 2 ngày phiên họp ban điều hành Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn lần thứ 6, câu lạc bộ đã tiếp nhận được nhiều ý kiến bổ sung ý nghĩa đưa vào quy chế hoạt động câu lạc bộ, đồng thời giải quyết các nội dung khó khăn tới thành viên.

Kết thúc Hội nghị các thành viên trong thường trực nhất trí các nội dung thống nhất trong 2 ngày hội nghị và biểu quyết 100%.

Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →