Bổ nhiệm bà Dương Thị Thương giữ chức danh Phó chủ tịch Câu lạc bộ TNHD thị xã Nghi Sơn

Tại Hội nghị Ban thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, lần thứ 6, Trong 2 ngày 21 và ngày 23/8/2023, Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban thường trực lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong 2 ngày phiên họp Thường trực diễn ra, các thành viên đã đóng góp các ý kiến, dự thảo bổ sung điều lệ câu lạc bộ, đồng thời các thành viên đã kiểm tra thu chi tài chính trong các năm qua, kiện toàn danh sách thành viên tham gia câu lạc bộ. bầu bổ sung 02 phó chủ tịch câu lạc bộ. Đồng thời tại các phiên họp Hội nghị đã thống nhất điều chỉnh các nội dung vào điều lệ câu lạc bộ như đã thống nhất.

Tại Hội nghị, với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, đã tiến hành lấy ý kiến bầu bổ sung 02 phó chủ tịch câu lạc bộ, trong đó bầu bà Dương Thị Thương giữ chức vụ Phó chủ tịch câu lạc bộ, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm mục đích quản lý tổ chức câu lạc bộ phát triển đoàn kết hơn, lan toả những hình ảnh đẹp của người Họ Dương.

Tối ngày 24/8/2023. Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban thường trực lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thừa uỷ quyền Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, Thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn đã trao quyết định của Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá bổ nhiệm chức danh đối với bà Dương Thị Thương – Phó chủ tịch câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quá trình hoạt động

– Bà Dương Thị Thương tham gia vào câu lạc bộ tháng 12/2021 – 1/2023 là thành viên câu lạc bộ.

– Tháng 1/2023 – 8/2023: Bà Dương Thị Thương giữ chức danh Uỷ viên Thường trực Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn.

Thành tích đạt được

+ Năm 2022 được Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác dòng tộc và phong trào Thanh niên Họ Dương.

Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →