Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá gửi thư chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

Ngày 17/11/2023, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, ông Dương Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá, đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam. Ban Truyền thông Sự kiện Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hóa, xin đăng tải thư chúc mừng.

Dương Huệ

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →