Ông Dương Văn Tác bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐHD thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Ngày 14/8/2022 tại Hội trường UBND phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn, lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã góp ý thảo luận và tán thành bầu ban chấp hành HĐHD thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 15 thành viên, trong đó gồm 1 chủ tịch, 6 phó chủ tịch, 8 ủy viên. Đại hội tán thành bầu 7 thành viên thường trực. Ông Dương Văn Tác, được đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch HĐHD thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Dương Văn Tác hiện đang phụ trách kết nối CLB Doanh nghiệp Họ Dương và hiện Phó Chủ tịch HĐHD phường Hải Thanh

Được biết. Trong quá trình chuẩn bị, công tác giới thiệu nhân sự ứng cử vào ban chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban chấp hành HĐHD thị xã Nghi Sơn và HĐHD tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện công tác đảm bảo chặt chẽ, lý lịch rõ ràng, người có trách nhiệm, yêu dòng tộc, có uy tín cao, thực hiện đúng điều lệ và đúng các quy trình, quy định Hội Đồng Họ Dương Việt Nam ban hành.

Dang sách 15 thành viên trúng cử Hội Đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, đã được Đại hội đại biểu Họ Dương thị xã Nghi Sơn, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cùng toàn thể các chi họ bầu vào HĐHD cơ sở vào ngày 14 tháng 8 năm 2022. Được Hội Đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá công nhận theo quyết định số 02/QĐ-HĐHDTH.

Dương Tùng 

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →