Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 14/7/2023, Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

Dự Lễ sơ kết có ông Dương Quyền Thế – Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Minh Cộng – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ DNDN tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Câu lạc bộ DNDN thị xã Nghi Sơn, cùng các ông bà Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn và câu lạc bộ DNDN thị xã Nghi Sơn, đại diện các chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương các phường, xã và liên phường, ông Dương Công Phòng – Ủy viên Hội đồng Họ Dương tỉnh Thanh Hoá – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị.

Ông Dương Công Phòng – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023. Thay mặt Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, ông Dương Quyền Thế – Phó Chủ tịch báo cáo các hoạt động trong 6 tháng vừa qua về các mặt mừng thọ, khuyến tài, khuyến học, các hoạt động xã hội cộng đồng và kết nối xây dựng Dòng tộc. Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn đã tổ chức mừng thọ, trao thưởng Quỹ khuyến tài Họ Dương Việt Nam, trao quà tết khó khăn tới bà con Họ Dương đúng kế hoạch và chủ trương Hội đồng Họ Dương Việt Nam.

Ông Dương Quyền Thế – Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị ông Dương Công Thiết – Phó chủ tịch Hội đồng, đã phổ biến những nội dung cập nhật về mừng thọ, khuyến tài theo các công văn 246, 247 ngày 4/7/2023 của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Qua đó nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kết nối, phát hiện và đề nghị kịp thời các trường hợp thụ hưởng những ưu đãi của Dòng tộc, nhất là các cụ trong diện mừng thọ theo tiêu chuẩn mới. Ông Dương Công Thiết cũng chia sẻ thông tin cơ bản từ cuốn Cẩm nang Hội đồng Họ Dương do Hội đồng Họ Dương Việt Nam phát hành vào tháng 5/2023 với những nội dung cập nhật về Điều lệ Họ Dương Việt Nam tu chỉnh năm 2023, các hướng dẫn về việc tổ chức mừng thọ, trao học bổng khuyến tài, khuyến học hằng năm của Hội đồng Họ Dương các cấp.

Ông Dương Công Thiết – Phó chủ tịch Hội đồng Họ Dương thị xã Nghi Sơn, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Công Phòng – Chủ tịch Hội đồng Họ thị xã Nghi Sơn, đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong Hoạt động xây dựng Dòng tộc 6 tháng đầu năm qua. Ông nhấn mạnh, mọi hoạt động phải bám sát Điều lệ và hướng dẫn của Hội đồng Họ Dương Việt Nam. Trong thời gian tới ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế doanh nghiệp, tăng cường kết nối với câu lạc bộ Doanh nhân – Doanh nghiệp và câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn để liên kết tạo thành chuỗi phát triển kinh tế bền vững, chú trọng, quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, làm tốt công tác mừng thọ năm 2024 cùng đẩy mạnh xây dựng Dòng tộc phát triển.

                                                    Dương Tùng

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →