Công văn xây dựng các tiết mục văn nghệ Câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn

Ngày 17/5/2023, thay mặt thường trực câu lạc bộ Thanh niên Họ Dương thị xã Nghi Sơn anh Dương Văn Tùng – Chủ tịch câu lạc bộ đã ban hành công văn số 60/KH-VHVN về việc xây dựng các tiết mục văn nghệ để phục vụ biểu diễn tại lễ hội doanh nghiệp – doanh nhân và Thanh niên Họ Dương khu vực Đồng bằng sông hồng và duyên hải Bắc bộ năm 2023

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →