Công văn về việc thay đổi clip chào cờ và phóng sự Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước

Ngày 30/9/2022, ông Dương Quốc Trọng – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam ký và ban hành Công văn số 639 về việc sử dụng clip Chào cờ và Phóng sự “Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước” phiên bản mới trong các chương trình, sự kiện của Họ Dương trong thời gian tới.

Link tải video Chào cờ:

https://drive.google.com/file/d/1RDPsoFRvhLWmVwTisRInrbKcCVsaRgU_/view?usp=sharing (hoặc https://youtu.be/tbB7NJ7H7tI).

Link tải phóng sự “Họ Dương Việt Nam đi lên cùng đất nước” phiên bản 2022:

https://drive.google.com/file/d/18lxAvli7J5SO0d168qEtymyRZkNtINdD/view?usp=sharing (hoặc https://youtu.be/X51oNgH2RRs).

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →