Công văn Hướng dẫn thực hiện Chương trình Khuyến học khuyến tài – Vinh danh khen thưởng năm 2022.

Ngày 27/6/2022, thay mặt Thường trực Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng đã ký Công văn số 574/CV-HĐHDVN về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình Khuyến học khuyến tài – Vinh danh khen thưởng năm 2022.

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →