Công tác khuyến học khuyến tài của Họ Dương Việt Nam trong năm 2022

Cùng với phong trào khuyến học khuyến tài của cả nước, Họ Dương Việt Nam luôn quan tâm chú trọng đặc biệt đến phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ, đặc biệt đã tích cực hưởng ứng được tiếp sức bởi Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ về: “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030”.

Việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học của nước ta để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở là một cách làm độc đáo có hiệu quả. Trong nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài của Họ Dương Việt Nam đã thu được kết quả vô cùng to lớn, đem lại hiệu quả thiết thực cho hàng ngàn em học sinh, sinh viên, từng hộ gia đình. Với quan điểm không để em học sinh, sinh viên nào vì thiếu tiền mà phải bỏ học, trong việc nâng bước chân các em đến trường, hỗ trợ học sinh, sinh viên học giỏi, đạt được thành tích trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Hội đồng Họ Dương đã triển khai hoạt động Khuyến học, khuyến tài ở hầu hết 63 tỉnh/thành phố trong cả nước và 8 Ban liên lạc ở nước ngoài. Với truyền thống hiếu học, khoa bảng, dòng họ đã quan tâm, phát triển làm dấy lên phong trào khuyến học, khuyến tài sôi động với nhiều hình thức phong phú. Nhiều Hội đồng Họ Dương các tỉnh, thành phố, cấp huyện và Hội đồng Họ Dương cấp cơ sở, Chi họ đã phát động phong trào quyên góp xây dựng Quỹ Khuyến học để khen thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập của các cấp tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông. Kết quả đạt được hằng năm đã khuyến khích động viên các cháu phấn đấu số người Họ Dương được tặng thưởng, vinh danh và hỗ trợ với số tiền thưởng năm sau cao hơn năm trước. Năm 2022, Hội đồng Họ Dương Việt Nam đã khuyến tài cho 4615 cá nhân có thành tích cao trong học tập, rèn luyện từ Quỹ Khuyến học Họ Dương Việt Nam; hỗ trợ cho 3562 em học sinh/sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ Khuyến học Dương Huy Đỉnh. Với số tiền hỗ trợ hằng năm, các em học sinh, sinh viên, các hộ gia đình đã kịp thời mua sắm sách giáo khoa, đồ dùng học tập và đóng học phí cho các em. Các điều kiện đó làm cơ sở cho các em chăm ngoan học giỏi, tiến bộ hơn; tiếp sức cho các em đóng góp sức mình cho đất nước trong tương lai.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận thành tích xuất sắc và đánh giá cao công tác khuyến học khuyến tài của Họ Dương Việt Nam trong năm 2022. Ngày 31/12/2022, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có quyết định tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho 4 cá nhân là ông Dương Công Minh – Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Huy Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam, ông Dương Trần Quang Nghị – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Dương Việt Nam, ông Dương Công Thuyên – Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Doanh nhân Họ Dương Việt Nam là những người đóng góp tài trợ rất lớn cho Chương trình Khuyến học, khuyến tài của Dòng họ. Đồng thời tặng Bằng khen cho Hội đồng Họ Dương Việt Nam và 6 Hội đồng Họ Dương cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022: Bình Định, Hải Phòng, Nam Định, Phú Yên, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

 Dương Hồng Minh

About Ban Thông tin truyền thông

View all posts by Ban Thông tin truyền thông →